Emotionell intelligens: EQ-i Frukostseminarium

Datum: 6 december 2017

Ort: Stockholm


EQi-2%20with%20(R)%20mark

 

Idag är det viktigare än någonsin att alla i en organisation har en hög social förmåga. Det är sällan produkten eller tjänsten i sig som är avgörande för att nå framgång. Vi vet att den största konkurrensutsättande faktorn är de mänskliga förmågorna som finns samlade i ett företag. Med vårt EQ-i-verktyg så ökar du möjligheten att välja ut och utveckla lämpliga medarbetare.

EQ-i är världens första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens. Värdet av att använda sig av EQ-i mäts i ökad effektivitet, högre produktivitet och lägre personalomsättningskostnader för organisationen, samt en ökad arbetstillfredsställelse och välbefinnande för individen. EQ-i 2.0 är en ny uppfräschad version av ett redan framgångsrikt verktyg, med ett nytt imponerande underlag till coachning och urvalsarbete.

Lanseringen av EQ-i 2.0 ägde rum under våren 2014 och detta seminarium vänder sig till våra befintliga och blivande kunder som vill veta mer om EQ.

Datum: den 6 december 2017.
Tid: kl. 08.00-09.30. (frukost serveras från 07.45)
Plats: Kandidata, Kungsgatan 50, Stockholm.
Pris: Kostnadsfritt, frukost ingår.
Anmälan: via denna länk


Om en avanmälan inte har gjorts senast kl.12.00 dagen före tillfället kommer vi att ta ut en avgift på 295 kr vid utebliven närvaro. Anmälan är inte personlig, vid förhinder går det därför bra att skicka en kollega i ditt ställe.