Att mäta & utveckla framgång! Frukostseminarium

Datum: 15 november 2017

Ort: Stockholm


Mätaframgång-event


En verksamhets framgång avgörs sällan enbart av deras tjänster och produkter. Den största konkurrensutskiljande faktorn är istället de mänskliga förmågorna som finns i ett företag. Att identifiera och utveckla kompetenta medarbetare är svårt, men det finns verktyg som ökar träffsäkerheten och som underlättar detta arbete.

Omfattande forskning har identifierat kognitiv förmåga och Emotionell Intelligens som två centrala framgångsfaktorer för att lyckas i arbetet i dagens samhälle. Kognitiv förmåga, eller problemlösningsförmåga, presenteras ofta som den enskilt viktigaste faktorn för att förutsäga framgång i arbetet. Senare forskning visar dock att även emotionell intelligens är viktig för att skapa framgång både privat och i yrkeslivet.

Detta seminarium vänder sig till våra befintliga och blivande kunder som är intresserade av våra två verktyg, WPT och EQ-i 2.0, som vi använder för att hjälpa företag att bli ännu mer framgångsrika.

Vi bjuder på frukost, varmt välkommen!

Datum: den 15 november 2017.
Tid: kl. 08.00-09.30 (frukost serveras från 07.45).
Plats: Kandidata, Kungsgatan 50, Stockholm.
Pris: Kostnadsfritt, fika ingår.
Anmälan: Via denna länk


Om en avanmälan inte har gjorts senast kl.12.00 dagen före tillfället kommer vi att ta ut en avgift på 295 kr vid utebliven närvaro. Anmälan är inte personlig, vid förhinder går det därför bra att skicka en kollega i ditt ställe.