Från magkänsla till skattning


Kandidatas Cecilia Jonsson närvarade på innovationskonferensen Ramp12 i Karlstad den 25 oktober 2012. Konferensen anordnades av Inova, en stiftelse som jobbar för att det ska startas fler växande företag i Värmland.


Vår kund Qtym höll ett seminarium på tema ”Emotionell intelligens och kompetens – vad är det och hur viktigt är det för framgång?” och vår Cecilia Jonsson var inbjuden att tala om hur man kan arbeta med vårt verktyg EQ-i.


Qtym var inför denna konferens intervjuade i Värmlands Folkblad på tema rekrytering och kompetensförsörjning:


" -Vi jobbar dels med rekrytering men blir också i bland anlitade som second opinion, det vill säga, företagen vill själva rekrytera, men tar gärna in ett omdöme från oss också, säger Karin Vangstad, vd på Qtym.

Där man alltså nu ser behovet öka av ytterligare verktyg för bättre rekryteringar. Utifrån det har man hittat ett verktyg för att mäta EQ - emotionell intelligens.

EQ-i heter testet som enligt Qtyms samarbetspartners Kandidata är världens mest använda utvärderingsverktyg för mätning av emotionell intelligens. Självständighet, empati, flexibilitet, stresstålighet och optimism är exempel på egenskaper som är avgörande för framgång i komplexa affärsaktiviteter, förhandling och planering. När testerna tillämpas och tolkas av utbildade experter ger de en hög grad säkra förutsägelser – vilket har bevisats av genomförd tredjepartsforskning och av mer än ett årtiondes användning.

Emotionell intelligens är dynamiska förmågor som kan utvecklas och därför lämpar sig testet såväl för urval som för utvecklingsinsatser och coachning.


- Vi har en tendens att tro att allt handlar om förnuft och kunskap, men känslor påverkar oss mycket mer än vi själva vill acceptera. Men får man konkreta värden får man också möjlighet att göra rätt val.”

Hela artikeln finns att läsa här.

Kommentarer

Kommentera

Namn: E-post: Meddelande: Verifikation: