Emotionell intelligens och kreativitet


Vi vill tipsa om en intressant artikel som tar upp kopplingen mellan ledares emotionella intelligens och medarbetarnas kreativitet – ”Do Intelligent Leaders Make a Difference? The Effect of a Leader’s Emotional Intelligence on Followers’ Creativity”.*


En undersökning gjordes bland chefer och anställda på ett sjukhus för att se på samband mellan ledares emotionella intelligens och deras medarbetares kreativitet, ett samband mellan sex stycken underkategorier av emotionella förmågor, samt klimatets eventuella medlande roll mellan emotionell intelligens och kreativitet.

 

Resultaten bekräftade ett positivt samband mellan ledarnas emotionella intelligens och medarbetarnas kreativitet. Vad gäller underkategorierna syntes ett samband mellan å ena sidan kreativitet och å andra sidan självuppmuntran och förståelse av sina egna känslor. Det fanns dock ingen medlande effekt av klimatet, vilket antyder en direkt koppling mellan ledarnas emotionella intelligens och medarbetarnas kreativitet. Detta visar alltså på ledarens roll i individuella och organisatoriska beteenden vad gäller just kreativitet.


Ladda ner och läs rapporten här.

 


pennor

 

*Källa:
Francisca Castro, Jorge Gomes, Fernando Cardoso, Creativity and Innovation Management, Vol. 21, Issue 2, pp. 171-182, 2012.

Kommentarer

Kommentera

Namn: E-post: Meddelande: Verifikation: