Om vikten av feedback


Kandidata 1212110-364

 

I förra veckan rapporterade flera medier och HR-sajter om att svenska chefer är bäst i Europa på att ge sina anställda positiv feedback. Det är Stepstone som gjort undersökningen och bland annat rapporterar tidningen Kollega om denna rapport:


Chefer i Europa är snåla på att ge beröm. Sämst ställt är det i Tyskland där knappt två av tio anställda får positiv feedback. Sverige toppar listan.Här anser fyra av tio att de får tillräckligt med uppskattning.
- I Sverige belönas chefer för att de lyfter upp sina medarbetare, säger Charlotte Ulvros, marknadschef på Stepstone.


Skillnaden mellan de europeiska länderna förklaras med att: I många företagskulturer och länder måste chefen veta bäst. Strukturen är också väldigt hierarkisk. I Sverige vill vi ha en öppen dialog och öppna dörrar och chefer belönas många gånger för att de lyfter upp sina medarbetare.
Läs hela artikeln här.

 

Kanske beror Sveriges höga resultat i undersökningen på just en icke-hierarisk kultur, där vikt sätts på dialog och samtal och där medarbetarundersökningar och utvecklingssamtal hör till vardagen.


Men förutom medarbetarna behöver även chefen feedback! Ledare behöver återkoppling från sin omgivning för att förstå hur de reagerar i samspel med andra och för att kunna styra sin utveckling i rätt riktning. Det finns ett flertal feedbackverktyg på marknaden, de flesta internetbaserade enkäter som ger information om hur ledaren uppfattas av medarbetare och som sedan jämför detta med en självskattning. Kandidata erbjuder ett eget feedbackverktyg, Respons 360, som kan anpassas för respektive företag. Detta Respons 360-verktyg används för att uppnå teamutveckling genom individutveckling. Det kan användas som stöd för individuella coachningsinsatser och som återkommande inslag i ledningsgruppers och hela företags utvecklingsarbete. Störst effekt får det om det används kontinuerligt som ett utvärderingsinstrument för att kunna följa individens utveckling. Det blir dessutom ett bra underlag vid utvecklingssamtal och för att driva förändringsprocesser. Vår erfarenhet är även att ett bra feedbackverktyg är mer konstruktivt än en traditionell medarbetarundersökning. Läs mer om Respons 360 här.

Kommentarer

Kommentera

Namn: E-post: Meddelande: Verifikation: