Emotionellt intelligent = framgångsrik?

Håller du med om att det är viktigt att kunna förstå och uttrycka sig själv, utveckla sociala relationer samt hantera motgångar och utmaningar för att klara sig bra i dagens samhälle och arbetsliv? I så fall är konceptet Emotionell Intelligens något för dig. Låt Mattias Dahl, Leg. Psykolog hos oss på Kandidata, introducera dig i ämnet.


Emotionell intelligens bygger framgångsrika företag

Förmågan att kunna förstå och uttrycka sig själv, utveckla sociala relationer samt klara av motgångar och utmaningar sammanfattar definitionen av Emotionell Intelligens. Detta ligger också till grund för testet EQ-i, världens mest använda EQ-test som används både i rekryterings- och utvecklingssammanhang. Begreppet Emotionell Intelligens får allt större uppmärksamhet världen över, framförallt i stora organisationer som insett att de anställda är deras absolut viktigaste och mest värdefulla tillgång. Men hur började det? Varifrån kommer läran om Emotionell Intelligens?

Från problemfokuserad till positiv psykologi

Under 80-talet och början av 90-talet skiftade ett antal psykologiforskare fokus. De gick från den kliniska, problemfokuserade och traditionella synen på psykologi, där man försökte ta reda på varför vissa människor utvecklar exempelvis ångest och depression, till att istället intressera sig för vad som faktiskt får människor att utvecklas, växa och må bra. Ur forskningsfältet som kom att kallas positiv psykologi, växte bland annat fram ett koncept som gick under benämningen Emotionell Intelligens. Psykologerna John Mayer och Peter Salovey myntade begreppet med anledning av sin forskning i början av 90-talet, en forskning som fick stort genomslag bland allmänheten tack vare New York Times-skribenten tillika psykologen Daniel Goleman, som berättade om duons fynd i just the Times. Goleman släppte även boken ”Känslans Intelligens” som blev en bästsäljare. Parallellt med Mayer, Salovey och Goleman arbetade den israeliska psykologen Reuven Bar-On, tillsammans med det kanadensiska testförlaget Multi Health Systems (MHS Inc.) fram det första vetenskapligt förankrade testet för att mäta Emotionell Intelligens, EQ-i. Testet publicerades 1997 och har sedan dess blivit det ledande testet på området med över en miljon genomförda test över hela världen. Tio år efter att testet lanserades påbörjade MHS Inc. ett ambitiöst och omfattande arbete med att uppdatera det. Det nya testet EQ-i 2.0 lanserades i Nordamerika under 2011 och kom till Sverige 2014.

Tydliga bevis på att det fungerar


Ända sedan Emotionell Intelligens och EQ-i fick sitt genombrott har vi kunnat ta del av ett otal framgångssagor där organisationer uppnått stora effekter genom att använda testverktyget. Från det amerikanska flygvapnet som lyckades spara miljontals dollar genom att vässa sin rekryteringsprocess för fallskärmsjägare, till säljintensiva organisationer som Google, American Express och L’Oreal, som ökat sin försäljning signifikant genom att anställa rätt personer och utveckla sin befintliga personal med hjälp av EQ-i.

Ett specifikt område som av förklarliga skäl väcker stort intresse är hur läran om Emotionell Intelligens kan appliceras på chefer och ledare. I en aktuell studie från MHS Inc. om Emotionell Intelligens och ledarskapsfaktorer, undersökte man 220 ledare verksamma inom sjukvården, offentlig sektor samt finans- och byggsektorn. Här kunde man till exempel konstatera att ledarna i snitt hade högre resultat på EQ-testet jämfört med normalpopulationen. Man kunde också isolera fyra ledarskapsfaktorer som hade direkt inverkan på framgångsrika ledare; deras förmåga att vara autentiska, coacha sina anställda, förmedla en känsla av mening och syfte, samt att bidra till innovation.

Dessa fyra områden påverkades i sin tur direkt av ledarnas resultat på specifika EQ-förmågor, som till exempel självförverkligande, realism, sociala relationer och självkänsla. Genom att erbjuda sina ledare coaching i syfte att utveckla sina EQ-förmågor, kan man alltså även påverka deras förmåga att bli inflytelserika inom de fyra identifierade ledarskapsfaktorerna.

Spännande tycker vi och många andra. Vi vågar faktiskt lova att det kommer att pratas allt mer om betydelsen av om Emotionell Intelligens framöver, både på fikarasterna och i medierna.

Kommentarer

Kommentera

Namn: E-post: Meddelande: Verifikation: