På gång…

Genom att kombinera IQ- och EQ-tester kan man skaffa sig en mer nyanserad bild av en individ, något man har nytta av i så väl rekryteringar som i utvecklings- och coaching-program. På Kandidata ser vi fram emot att kunna erbjuda två smarta nyheter senare i höst.


-    Ett uppdaterat version av Wonderlic Personell Test (WPT-r) – ett test som mäter generell begåvning (dvs. logisk, verbal och spatial förmåga).
-    Ett nytt screeningverktyg för att mäta generell begåvning på distans som du till exempel kan ha nytta av när du vill göra ett första urval i en rekryteringsprocess. Verktyget är under utveckling just nu och lanseras innan årets slut.

Kommentarer

Kommentera

Namn: E-post: Meddelande: Verifikation: