Äpplen eller päron?

Funderar du på vilka tester du ska låta en kandidat genomföra? Eller över vilka tester som är bäst på att avslöja dold talang bland dina befintliga medarbetare? Hemligheten bakom en framgångsrik personbedömning ligger sällan i att välja rätt test, utan i att välja rätt kombination av tester.frukter

När våra kunder frågar vilka tester de ska välja i olika situationer brukar vi nästan alltid rekommendera en kombination av tester. Någon undrar kanske varför de ska använda sig av tester överhuvudtaget, och visst förekommer det än idag att personer headhuntas och rekryteras på enbart sitt CV. Men om du vill undvika att förledas av din personliga magkänsla och skaffa dig en mer rättvis bild av de individer som du har att göra med så måste vi ändå hävda att arbetspsykologiska tester (och då pratar vi tester av god kvalitet och som granskats och validerats vetenskapligt) är ett mycket gott hjälpmedel.


Vilka tester som du ska välja beror i allra högsta grad på vad du vill mäta och/eller vad du vill uppnå. Om du vill säkerställa att personen du ämnar rekrytera är en grym problemlösare, ja då bör åtminstone ett IQ-test ingå i testbatteriet. Om du letar efter en person som är duktig på att samspela och motivera en grupp individer vill du inte missa ett EQ-test. Sanningen är dock att du får en djupare, mer nyanserad och mer komplett bild av en individ om du mäter såväl generell begåvning, dvs IQ, som emotionella förmågor, dvs EQ. Och att du riskerar att missa viktiga faktorer om du enbart väljer att mäta det ena. Ibland kan det vara idé att lägga till fler instrument, det gör man utifrån specifika behov och situationer.

Det är vår uppfattning att de faktorer som vanligtvis bedöms i en rekrytering – intelligens, utbildning, erfarenhet och personlighet – inte räcker för att ge en fullgod bild av hur en person agerar och beter sig i olika situationer. Om du är van vid att rekrytera har du kanske själv erfarenhet av att en person som verkat uppfylla alla krav och förväntningar ändå inte lyckats leverera? Jag vågar påstå att du vid det tillfället inte valde att EQ-testa den personen. Rätt eller fel?

Emotionell intelligens, den senaste pusselbiten för en lyckad personbedömning

På Kandidata utgår vi ifrån teorin om emotionell intelligens. Vi menar att förmågan att skapa framgång för sig själv ligger i de förmågor som påverkar hur vi gör i olika sammanhang, oavsett vilka karaktärsdrag vi har och vilka vi är.

Med hjälp av testet EQ-i 2.0 mäter vi några av de förmågor som är avgörande för människors framgång, både privat och i yrkeslivet. Oavsett vilka kunskaper och erfarenheter vi i mer klassisk mening har, så är det vårt sätt att förhålla oss till oss själva och till andra som är avgörande för om vi lyckas i det vi gör. Genom att mäta en persons EQ får du en bra uppfattning av hur hon eller han uppfattar sig själv, kommunicerar med andra, utvecklar och upprätthåller relationer samt hur hon eller han klarar motgångar och utmaningar.

EQ och IQ, om Kandidata får välja

EQ kan inte ersätta IQ. Och IQ kan inte ersätta EQ. Forskning visar att generell begåvning har betydelse för och är ett tillförlitigt mått på komplex problemlösning. Med hjälp av testet WPT mäter vi på Kandidata bland annat en individs förmåga att tolka tekniska detaljer, att skapa effektiva planer och att uttrycka sina tankar. Men en hög IQ i sig är inte tillräckligt. Individen måste också vara medveten om sin förmåga och klara av att använda den. Det är inte ovanligt att denna begåvning, som självklart är en framgångsfaktor, också kan skapa missförstånd och konflikter. En individ med hög generell begåvning behöver till exempel kunna kommunicera med personer med lägre generell förmåga utan att bli irriterad när saker som är självklara för henne eller honom inte är det för andra.

Genom att kombinera tester som mäter EQ och IQ skaffar vi oss en övergripande bild av en individ kopplat till en given kravprofil. Vi får också en bättre förståelse för hur individen hanterar sig själv, sina relationer och sin vardag. Det ger oss svar på om individen har det som krävs utifrån företagets kultur, vart företaget är på väg samt om hon eller han kommer att trivas och prestera tillsammans med övriga personer i gruppen. Förutsatt att vi även gjort personbedömningar på de andra, vill säga.

 

 

Kommentarer

Kommentera

Namn: E-post: Meddelande: Verifikation: