Vilket socialt ansvar tar du?

Oro i världen, och julstress därtill. Kontraster av problem med olika dignitet, men med en gemensam nämnare - känslan av otillräcklighet. En känsla som inte brukar göra oss bättre. Så här under årets sista månad funderar vi lite extra på det här med socialt ansvar, ur ett individperspektiv. Går det att mäta en persons sociala ansvar? Och varför vill man göra det - finns det verkligen en koppling mellan socialt ansvar och ledarskap?


Socialt ansvar är en av de femton förmågorna som sammanfattar emotionell intelligens och som vi mäter med testet EQi 2.0. Definitionen av socialt ansvar utifrån detta perspektiv är att det mäter en individs villighet att bidra till samhället, till sina samhällsgrupper, och i allmänhet till andras välfärd. Socialt ansvar handlar om att agera ansvarsfullt, med social medvetenhet, och att visa omsorg gentemot andra människor. Och ja, det är något vi menar hör till ett framgångsrikt och ansvarsfullt ledarskap, i allra högsta grad.


I EQ-i 2.0 mäts denna förmåga genom att man får ta ställning till ett antal relevanta påståenden såsom ”jag tycker om att hjälpa människor”, ”jag försöker göra skillnad i samhället” och ”jag är en bidragande medlem i de grupper jag tillhör”. Individens svar jämförs sedan med hur en svensk normgrupp besvarat samma påståenden.

Ibland dyker frågan upp om huruvida självskattning är ett bra eller tillförlitligt sätt att mäta egenskaper, förmågor och färdigheter på. Ett sätt att undersöka detta på är att jämföra gjorda självskattningar med hur omgivningen uppfattar en individ – en så kallad 360-gradersmätning, där en individ dels får skatta sig själv, men där samma individ också blir skattad eller bedömd av sin chef, sina kollegor, ev. underställda samt vänner och familj. Detta har man tittat specifikt på när man skapade EQ-i 2.0. och för just socialt ansvar fann man en stark korrelation (Cohen m.fl.) mellan självskattning och observatörsskattning (r = 0.6, EQ-i 2.0 Technical Manual). Detta styrker påståendet att EQ-i 2.0 på ett effektivt sätt kan fånga upp grad av socialt ansvarstagande.

Mätbart eller ej – när det kommer till socialt ansvar kan vi alla göra bättre. En del kör flyktingar till och från sina asylboenden, andra bidrar ekonomiskt. Allt räknas. Som företag väljer vi på Kandidata att ge ”icke-julklappar” i år igen. Med glädje och stolthet.

God Jul önskar vi er alla! Tack för att ni läser och följer oss. Det värmer.

Helen Lagergren, VD, Kandidata

 

Kommentarer

Kommentera

Namn: E-post: Meddelande: Verifikation: