Medarbetare med superkrafter - finns de?

Är det en fågel? Nej det är ett plan! Nej – det är en supermedarbetare! Kommer ni ihåg? Stålmannen med superkraft. Caren och Fredrik kopplar ihop egenskaperna näringslivet skriker efter med framgångsrika kombinationer av olika EQ-förmågor.


medarbetare_superkrafter


Stålmannen har vår gula sol att tacka för sina superkrafter. Vad är det då för superkrafter en medarbetare kan ha? Eller, första frågan vi bör ställa oss är väl om det ens finns medarbetare med superkrafter?

Svar: ja, absolut! Och tursamt nog är det inte i de numera borttagna telefonkioskerna du ska leta efter dem. Vi som arbetar med att mäta och utveckla emotionell intelligens möter dessa individer i princip varje dag. Vad vi ser är individer med en särskilt lyckad kombination av olika EQ-förmågor.

Ordet superkrafter har vi lånat från Vd-tidningen där Anders Pauser tidigare i vår skrev om de eftertraktade medarbetarna med särskilda superkrafter. Krafter som han dessutom kopplade ihop med emotionell intelligens. Så här inför sommaren har vi roat oss med att koppla ihop de tio superkrafter Anders beskriver i sin artikel med EQ-förmågor som du och vi är vana att prata om. Kanske ser du ännu fler kopplingar, vi såg dessa:

Självförverkligande – att ha en egen drivkraft och skapa sin egen personliga mening är karaktäristiskt för supermedarbetaren. Precis som Anders Pauser skriver motiveras de av något mer än yttre faktorer som bonusar i första hand.

För att inte springa ifrån eller undvika konflikter uppvisar supermedarbetaren prov på problemhantering och stresshantering. De har ett inre lugn och kan enkelt och lätt möta problem – de är konflikttåliga.

De är fokuserade och kan skilja mellan verkliga problem och bakgrundsproblem – detta relaterar vi såklart till EQ-förmågan realism.

En supermedarbetare säger vad han eller hon tycker utan att tveka, men inte utan att tänka efter före. Här använder de sig av förmågorna självhävdelse och impulskontroll. Detta gör dem modiga och att de vågar säga sin mening med förnuft och timing.

En liten luring som supermedarbetaren är bra på är att behärska balansen mellan att kontrollera sitt ego och inte ge det mer tyngd än det förtjänar. Här ser vi en fin kombination och framförallt balans mellan EQ-förmågorna känslomedvetenhet, självkänsla och empati. Drar det iväg för mycket i en av förmågorna tappar de sin kraft.

Däremot vågar superarbetaren medge ner hon eller han har fel och är beredd att åtgärda sina misstag. Här visar supermedarbetaren prov på flera viktiga EQ-förmågor. Det är dels flexibilitet som gör att de inte är rädda för att ändra sig och pröva nytt, dels problemhantering – som krävs för att kunna hantera situationen. Till detta kan det också ställas krav på stresshantering om det är en pressad situation med korta deadlines.

En supermedarbetare är aldrig helt nöjd och kan alltid göra saker bättre. Här spelar EQ-förmågan självförverkligande en stor roll, viljan att göra mer och bättre, att driva sig själv framåt och att veta vad man vill.

Supermedarbetaren uppmärksammar när något är fel och gör något åt problemet.  Det är logiskt att de två viktiga EQ-förmågorna problemhantering och stresshantering står ut hos supermedarbetaren. Hur skulle de annars kunna komma vidare?

Supermedarbetaren är ansvarstagande och skyller inte ifrån sig. Här ser vi så klart de viktiga EQ-förmågorna självständighet och självkänsla. Att stå för sina åsikter och att veta vad man kan bidra med är förmågor som alla framgångsrika människor besitter.

De är ofta omtyckta. För en del av oss kan det vara påfrestande med allt för mycket kontakt med andra. Supermedarbetaren däremot är en fena på sociala relationer. De ger och tar och kompletterar med empati för att bygga ömsesidiga relationer. De vill inte bara synas och höras själva.

Slutligen uppvisar supermedarbetaren prov på en kaskad av färdigheter för att hantera knepiga situationer och människor. Här ser vi en lyckad kombination av  EQ-förmågorna problemhantering och empati men också impulskontroll och känslouttryck, allt i en enda stor kompott som gör dem framgångsrika i dessa situationer.
 
Visst är det spännande att se att de superkrafter som näringslivet skriker efter så tydligt går att koppla till olika kombinationer av EQ-förmågor. Du som har certifierat dig i vårt EQ-i-test vet förstås precis vad vi pratar om, och hur du gör för att hitta och coacha dina egna supermedarbetare.


Caren Sjöström och Fredrik Malmsten
Kandidata

Kommentarer

Kommentera

Namn: E-post: Meddelande: Verifikation: