Många fördelar med en extern personbedömning

Står du inför en rekrytering och vill vara säker på att du hittar en person som matchar dina utmaningar? Eller ska ni göra en utvecklingsinsats av medarbetare och ledare i samband med en omorganisation? Satsa på att addera en personbedömning utförd av proffs.


Kandidata_personbedömnin


En personbedömning handlar om att skaffa sig god förståelse för hur en person kommer att lyckas i en specifik tjänst i en viss organisation. Personbedömningen skiljer sig således från en rekryteringsintervju som handlar mer om yrkeskompetens och rätt erfarenheter, något man oftast redan tagit ställning till när den fördjupade personbedömningen görs. För att lyckas krävs tillit och öppenhet mellan den externa part som utför personbedömningen och uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren måste känna tillit och våga prata med den som utför personbedömningen, även om utmaningar och svagheter. Det är först då som informationen om kandidaten kan tillföra något och det blir möjligt att göra en rättvis matchning.


En professionellt utförd personbedömning bygger på en noga genomtänkt process med en klar bild av vilken information som är viktig att inhämta. Själva intervjun med kandidaten är väl förberedd och strukturerad för att komma åt rätt information. Det är ett hantverk att hålla denna typ av samtal; att veta vad man ska fråga och varför, att våga ställa känsliga frågor och att bedöma när det är rätt tid för det. Ett öppet och icke dömande förhållningssätt, stor nyfikenhet och ett genuint intresse för människor är givna framgångsfaktorer. 


En gedigen personbedömning vilar på vetenskapliga tester 

En viktig ingrediens i en professionell personbedömning är olika tester, och dessa bör vara vetenskapligt utformade och framtagna för ändamålet. På Kandidata har vi valt att kombinera tester som mäter de sökandes problemlösningsförmåga samt emotionella och sociala förmågor. På så sätt skaffar vi oss djupare förståelse för vad som motiverar individen och vilka arbetssätt hen föredrar. Trivs hen bäst i team eller arbetar hen bättre enskilt? Är hen detaljstyrd eller fokuserar hen på helheten? Värderingar är ett annat viktigt område som testerna också ger värdefull information om. Vad betyder det att en person inte vill vara förmer än andra, eller att hen reder sig bäst på egen hand?  


All den information som kommer fram behöver sedan sättas i sin rätta kontext. Hur påverkas individens arbetsprestation och samarbetsförmåga av att hen har höga krav på sig själv, älskar förändringar, har ett stort rättvisepatos eller lätt att känna empati med andra? Att ha goda allmänkunskaper i psykologi är således en stor fördel för att kunna utföra riktigt skarpa personbedömningar. 


Mycket att vinna på extern personbedömning 
En väl genomförd personbedömning ger många fördelar. Förutom att arbetsgivaren får rätt beslutsunderlag för att kunna anställa en person med rätt potential för att lyckas i sitt nya uppdrag, så får arbetsgivaren också bra information om hur den nya medarbetaren fungerar. Det gör att man kan ge rätt coaching för en smidig uppstart, men också att man kan sätta in anpassade insatser för att hen ska utvecklas på sikt. Kort sagt, en win-win situation för både organisation och kandidat!
En annan fördel med en professionell personbedömning är att den tar dig så nära objektivitet du komma i ett urvalsförfarande. Med en personbedömning slipper du luras av dina egna fördomar som annars är svåra att undgå. Till exempel baserat på hur en person pratar, klär sig, eller hur social eller positiv hen är. 


Objektiviteten ökar förstås ytterligare när du väljer att anlita en extern part för att utföra  personbedömningen. En oberoende part kan se objektivt på uppdraget och känner ingen intern press om att ”komma i mål”. Målet blir istället att bidra med beslutsunderlag om vem som faktiskt är den bäst lämpade kandidaten. Objektiviteten som en oberoende part bidrar med upplevs också som rättvist av kandidaterna. När bedömningen görs professionellt och med god etik kan den dessutom skapa tillfälle för reflektion för den sökande vilket bidrar till ett positivt första intryck av det företag som man söker till. På Kandidata arbetar vi med höga etiska krav och med stor omsorg om dem vi möter, både kandidater och uppdragsgivare. Det är en yrkesetik som vi aldrig får tumma på.

Nästa gång du står inför att rekrytera och vill vara säker på att du verkligen rekryterar en person som matchar dina utmaningar; Lägg till en personbedömning utförd av professionell extern och opartisk leverantör. Det kan vara skillnaden som gör att du hittar rätt kandidat, och att han eller hon väljer att tacka ja till er som arbetsgivare.

Kommentarer

Kommentera

Namn: E-post: Meddelande: Verifikation: