Träna upp din emotionella intelligens och gör skillnad på jobbet

Att jobbet bjuder på dagliga utmaningar upplever de flesta av oss; vi ska hålla deadlines, fatta svåra beslut och komma i mål med uppgifter som vi knappt kan överblicka. Ofta försvåras vårt arbete av stress, bristande kommunikation och otydliga målbeskrivningar. Kanske begränsas vi av låg självkänsla, dålig motivation eller ångestladdade känslor. Att utveckla sin emotionella intelligens kan göra stor skillnad. Det hjälper dig att hantera stress, relationer och jobbiga känslor. Men vad är det egentligen man ska träna på?eqatwork

Självmedvetenhet – Att skaffa sig en bättre förståelse för sig själv och sina känslor är grunden för att på riktigt kunna förstå andras känslor. Genom att jobba med sin självmedvetenhet kan medarbetarna snabbt utveckla en djupare förståelse för de känslor de upplever i sitt dagliga arbete.

Att uttrycka känslor - Ofta orsakas bristfällig kommunikation mellan medarbetare av att vi är dåliga på att uttrycka oss tydligt. Genom att träna på att uttrycka våra känslor skapar vi goda förutsättningar för att göra oss förstådda. Det kan till exempel handla om att uttrycka sig självsäkert utan att bli dominant eller ointresserad av andras åsikter.

Bygga relationer – När vi utvecklat en förståelse för våra kollegors känslor kan vi bättre förstå hur vi ska kommunicera med dem på ett effektivt. Och när vi lärt oss kommunicera på ett sätt som gör att andra förstår oss resulterar det i bättre teamkänsla och ökad produktivitet.

Fatta beslut – dåliga beslut fattas ofta av irrationellt och impulsivt tänkande, inte sällan i kombination med negativa känslor som ångest och stress. Emotionell intelligens handlar om att skapa en förståelse för hur dessa faktorer påverkar vår beslutsförmåga och veta hur man fokuserar positivt för att nå det bästa resultatet.

Hantera stress – att kunna hantera stressen som våra jobb innebär och sätta saker i perspektiv är av stor betydelse för hur vi mår och presterar på jobbet. Det hjälper oss att vara fokuserade, flexibla och att utvecklas på ett kontrollerat sätt.

Att bygga emotionell självmedvetenhet är grunden för att vi ska lära oss att känna igen och hantera våra känslor. Vårt test EQ-i 2.0 kan bidra i detta arbete och ge dig värdefull information om dina emotionella förmågor med fokus på hur du hanterar utmaningar och bygger sociala relationer. Testet är uppbyggt som ett självformulär och tar cirka 15-20 minuter att genomföra online. Den personliga rapporten som genereras används sedan för att diagnostisera din emotionella intelligens inom 15 olika områden. Resultatet används sedan för att ge feedback och coaching så att du får hjälp att utveckla sin emotionella intelligens. Testet kan ges individuellt men också vara en del av ett utvecklingsprogram på gruppnivå.

För mer information om EQ-i 2.0, klicka här >>

Kommentarer

Kommentera

Namn: E-post: Meddelande: Verifikation: