Balansera din EQ, med rätt blandning och balans kan du förändra ditt beteende

Hög EQ; Är det alltid bra? Vi ska här försöka åskådliggöra hur olika EQ-förmågor förhåller sig till varandra och påverkar ditt beteende. Välkommen till Kandidatas EQ-skola!


Mixa_din_EQ


Den modell kring emotionell intelligens som vi på Kandidata använder oss av, (EQ-i2.0 som utvecklats av Multi Health Systems i Kanada), innefattar 16 element, vi brukar kalla dem EQ-förmågor, som tillsammans bygger upp vårt beteendemässiga uttryck mot världen - hur vi uppfattas av och hur vi påverkar vår omgivning. Ett vanligt sätt att arbeta med den här modellen är att man fokuserar på varje enskild förmåga separat. På Kandidata menar vi att om du vill utveckla och förfina din emotionella intelligens, är det mer intressant och värdefullt att fundera över hur de olika förmågorna förhåller sig till varandra.


Att se på förhållandet mellan olika EQ-förmågor hos en individ (eller en grupp) ger oss en betydligt djupare förståelse för emotionell intelligens och de beteendemönster som vi har. Hur din mix av olika förmågor ser ut, är alltså viktigare än om du har höga poäng på en enskild förmågas skala. I den här artikeln avslöjar vi några av de EQ-kombinationer som vi tror kan vara mest hjälpsamma, igenkända och betydelsefulla. 


Styrka och balans

En EQ-förmåga kan antingen balansera med eller stå i ren motsättning till en annan EQ-förmåga. Detta kan skapa spänningar som påverkar ditt beteende. Låt oss exemplifiera genom att prata om några av ingredienserna i EQ-världen. Fundera samtidigt över sambanden dem emellan.

•    Självhävdelse
Din förmåga och vilja att uttrycka dina behov, tankar och åsikter till resten av världen, även när det inbjuder till motstånd eller konflikt.
•    Självständighet
Din förmåga och vilja att vara självstyrd i dina tankar, känslor och handlingar, och till att gå ensam när det behövs.
Sociala relationer
Din förmåga och vilja att ge och ta emot tillit och medkänsla och att skapa och upprätthålla ömsesidigt tillfredsställande relationer.
•    Impulskontroll
Din förmåga och vilja att motstå frestelsen att göra eller säga något i stunden, att kunna filtrera ditt beteende så att det passar för situationen.


Nu är det dags att mixa bland förmågorna
Som sagt, hur de olika förmågorna förhåller sig till varandra är minst lika intressant som om de är enskilt starka eller svaga. Låt oss ta några konkreta exempel på det.
Självhävdelse och impulskontroll


Om du har höga poäng på självhävdelse-skalan speglar det att du tycker det är viktigt att du kan uttrycka dina behov, önskningar och åsikter till världen. Men denna EQ-förmåga påverkas av var du befinner dig på impulskontroll-skalan. Eftersom dessa EQ-förmågor har motsatta energier är det generellt sett önskvärt att poängen på dessa skalor är balanserade, oavsett om de är höga, medel eller låga. Balans mellan dessa poängskalor ger nämligen balans mellan förmågan att uttrycka sina behov och den motsatta förmågan att hålla tillbaka dem. 


Självständighet och sociala relationer 
På samma sätt gäller för förmågorna självständighet och sociala relationer. Medan dina poäng på självständighetsskalan reflekterar din förmåga och tendens att vara autonom och självstyrd i dina tankar och känslor, balanseras det av dina poäng på skalan för sociala relationer, dvs. din förmåga att skapa relationer och att uppnå förtroende och medkänsla. Även om höga eller låga poäng förmedlar viktig information, är det förhållandet mellan dessa förmågor som är särskilt talande.

De emotionella blandningarna 
Den kanske mest intressanta och användbara informationen från EQ-verktyget kommer inte från de balanserande EQ-förmågorna, utan från de obalanserade. Om vi håller oss till de element/förmågor vi redan definierat så kan vi presentera följande spännande kombinationer.


Bror duktig  

Om en person uttrycker mer självhävdelse än självständighet kan det verka som (och kanske faktiskt vara så) att hen är beredd att argumentera och prata för saker som ligger utanför hens övertygelse eller engagemang. Mer självhävdelse än självständighet kan alltså ge ett beteende som kan symboliseras med den att vara lite Viktig-Petter som vet allt. Sällan en lyckad mix.

Passive-aggressive
Motsatsen, om en individ uttrycker mer självständighet än självhävdelse, kan resultera i ett beteende där det verkar som att hen inte alls är beredd att uttrycka eller stå upp för sina önskningar, övertygelser eller åsikter. Med den här blandningen kan det verka som (och kanske faktiskt vara så) att personen har en hemlig eller dold agenda, och därför kallar vi blandningen för ”passive-aggressive”.

The Big 3 
- EQ Power Mix
Det finns tre EQ-förmågor som ger extra mycket kraft och användbarhet när de blandas och som varje coach, tränare och testanvändare  bör känna till, nämligen triaden självkänsla, självförverkligande och optimism. Den här kombinationen av EQ-förmågor är så stark att den med rätta kan kallas för The big 3: EQ Power Mix. Låt oss titta närmare på ingredienserna. 


•    Självkänsla

Din förmåga och vilja att se och acceptera både dina positiva och negativa förmågor, att ha tillit och förtroende till dig själv. 

•    Självförverkligande

Din förmåga och vilja att växa och sträva efter att nå din fulla potential, att sätta meningsfulla mål och arbeta för att utveckla dig själv

•    Optimism

Din förmåga och vilja att se livet från den ljusa sidan och att behålla en positiv inställning även i motgång. Optimism ger dig hopp och gör att du kan se framtiden som en positiv, inbjudande plats. 


De här tre förmågorna är unika och välbalanserade ger dem dig en stark grund att stå på. Här bjuder vi på några intressanta fakta om denna vinnande EQ-blandning. 


Bygga upp 
Om du har positiv syn på framtiden (optimism) är du mer benägen att sätta upp mål och sträva uppåt (självförverkligande). Forskning visar också att genom att sätta mål och uppnå dem gör man den enskilt största insatsen för att öka sin självkänsla. Att att ha en positiv syn på sig själv bidrar dessutom till en optimistisk livssyn. Dessa tre EQ-förmågor inte bara stödjer varandra, utan de kan pusha varandra uppåt som i en positiv spiral.  


Rasera

på motsvarande sätt kan en negativ syn på framtiden avskräcka någon från att sätta upp mål, vilket resulterar i stagnation, som i sin tur är dåligt för självkänslan. Så, rätt nivåer av den här EQ-blandningen kan alltså stärka din EQ-profil, medan låg nivå på en av dessa EQ-förmågor istället skulle kunna resultera i att du drar ner dig själv. 


Självklart finns det mycket mer att lära om hur de olika förmågorna förhåller sig till varandra och det får vi säkert anledning att återkomma till. Håll utkik! 

Kommentarer

Kommentera

Namn: E-post: Meddelande: Verifikation: