Behöver vi oroa oss över att AI kommer ta över våra jobb?

Forskare förutspår att inom en snar framtid kommer varje ny teknisk apparat och tjänst att innehålla någon form av artificiell intelligens (AI). Och ja, datorer och robotar kan ha artificiell intelligens, men de är inte emotionellt intelligenta.
EQ vs AI

Bild: Shutterstock


Potentialen som AI innebär kan kännas både spännande och skrämmande. Å ena sidan innebär den nya tekniken möjligheter att förbättra produktiviteten på många arbetsplatser. Å andra sidan finns det en rädsla bland yrkesgrupper att de över att bli ersatta av en robot och arbetslösa. 


Oavsett vad du själv har för inställning i frågan så är det ett faktum att tåget redan är rullning.
Så, finns det anledning att oroa sig över att AI ska ta över ditt jobb? Det kan vara för tidigt att förutsäga fullständigt. Många jobb som kräver mycket minne och enkelt beslutsfattande kan snart ersättas av AI. Dessa jobb är enkla att överföra till datorer, och på vissa ställen har processen redan börjat. Mänskliga funktioner däremot, och i synnerhet emotionell intelligens, kommer att vara mycket svårt att ersätta.


Definitioner av emotionell intelligens brukar innehålla:


  • Förmågan att vara medveten om dina egna och andras känslor
  • Förmågan att hantera dina egna och andras känslor, och 
  • Förmågan att använda dina känslor för att få saker gjorda, fatta bättre beslut och hantera stress effektivt.


En av kärnkompetenserna för emotionell intelligens är empati. Det har gjorts ett antal försök att lära maskiner att kartlägga empati och möjligheten att läsa av en annan persons känslor kan dupliceras i viss mån. Vi kan till exempel skapa vissa regler för hur vi uttrycker ilska. Det finns ansiktsuttryck och andra fysiologiska signaler som kan vara lätta att känna igen och bedöma. Samtidigt finns det ofta skillnader i hur individer uttrycker olika känslor.

För många år sedan genomförde jag som en del av min magisteruppsats i psykologi en undersökning av den ångest som upplevs av människor som tittar på en blodig industriell olycksfilm där en arbetares finger blir avskuret av en cirkelsåg. Jag mätte galvanisk hudreaktion, puls, och deltagarna fick själva avlägga rapporter vid olika tidpunkter. En av de största utmaningarna var att fastställa likheter bland dessa svar. Hos vissa personer kunde pulsen slå i taket samtidigt som de inte rapporterade någon upplevd ångest. Andra kunde rapportera extrem ångest och ända ha sänkt puls.

Möjligheten för maskiner att lära sig tyda dessa ledtrådar, som kan vara extremt individualiserade, ligger långt fram. Det är mänskliga egenskaper.
Tillbaka till ursprungsfrågan, kommer AI att ta över ditt jobb? Det är antagligen för tidigt att förutsäga. Men, vi kan i alla fall känna oss trygga med att robotarna ligger långt efter när det kommer till emotionell intelligens.   


Författare: Dr. Steven Stein 

Kommentarer

Kommentera

Namn: E-post: Meddelande: Verifikation: